سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
چون خرد کمال گیرد ، گفتار نقصان پذیرد . [نهج البلاغه]